Description

O tom, ako treba bojovať na poli duchovnom so sebou a s diablom. Snaha o kresťanskú dokonalosť.

Customer Ratings

Average

No rating

Customer Reviews

No Entry