Description

Książka omawia
interesujący artystycznie i ikonograficznie zespół 9 miniatur ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Pierwsza część zawiera
syntetyczne wprowadzenie w tematykę indyjskiego malarstwa miniaturowego
(jego funkcje, zasady teoretyczne i techniki malarskie) oraz
przedstawienie najważniejszych szkół malarstwa miniaturowego w
północnych Indiach. W części drugiej Autorka omawia miniatury. Wychodząc
od wnikliwej analizy ikonograficznej, wskazuje dzieła literackie,
które zainspirowały twórców miniatur, wyjaśnia typ przedstawienia i
znajdujące się w nim symbole i atrybuty, by na końcu na podstawie
szerokiego materiału porównawczego ustalić miejsce i czas powstania
miniatur z warszawskiej kolekcji.

Customer Ratings

Average

No rating

Customer Reviews

No Entry