Description

Bilingual children's picture book (English – Vietnamese)
Tim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends…
"Sleep Tight, Little Wolf!" is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages.
► NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.
Sách thiếu nhi song ngữ (t. Anh – tiếng Việt)
Tim không thể ngủ được. Con chó sói nhỏ đã biến mất! Có thể cậu bé đã để quên nó ở ngoài sân chơi? Một mình Tim đi tìm sói nhỏ trong đêm và không ngờ lại gặp nhiều bạn khác…
"Ngủ ngon, Sói con yêu" là một câu chuyện ru ngủ ngắn, dễ thương, được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ và được trình bày ở dạng sách song ngữ.

Customer Ratings

Average

No rating

Customer Reviews

No Entry